Uvjeti korištenja

Općenito

Pristupom na ove stranice (registracijom) te njihovim korištenjem, korisnik potvrđuje svoju suglasnost sa dolje navedenim uvjetima korištenja.

Vlasništvo i autorska prava

Sadržaji na ovim Stranicama vlasništvo su obrta SIMP (Vlasnika Stranice).

Sadržaji koji nisu u vlasništvu Vlasnika Stranice, koriste se uz odobrenje njihova autora/vlasnika te će na zahtjev autora/vlasnika bit povučeni sa stranica.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama www.MojApartman.hr ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka obrta SIMP. Isti se mogu koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Registracija korisnika

Za ulaz u sustav potrebno je da se  korisnik registrira. Prilikom registracije, korisnik na svoju e-mail adresu dobiva korisničko ime i lozinku. Korisnik može dodijeljenu lozinku promijeniti prilikom prvog ulaza u sustav te je nadalje odgovoran se sve radnje unutar istoga. Pravo korištenja sustava ima isključivo korisnik koji i odgovara za sve moguće zlouporabe istoga. Trećim osobama nije dopušten ulaz ni uvid u sustav.

Ograničenje od odgovornosti

Korisnik može koristiti sadržaj sa web stranice www.MojApartman.hr isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Korištenjem istih, korisnik prihvaća i sve rizike koji nastaju korištenjem ove web stranice.  Obrt SIMP se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranice www.MojApartman.hr, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja iste te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja navedene web stranice.

Ove web stranice sadrže podatke, informacije te veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Obrt SIMP nema nadzor nad navedenim podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti za njihov sadržaj, istinitost te točnost.

Privatnost

Obrt SIMP se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih web stranica.

Promjene uvjeta poslovanja (usluge i cijene sadržaja)

Obrt SIMP zadržava pravo izmjene sadržaja, usluga te uvjeta korištenja ovih web stranica te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Obrt SIMP također zadržava pravo promjena cijena pojedine usluge. Važeće cijene svih usluga objavljene su na web stranici www.MojApartman.hr.

Cijene i troškovi

Zahtjev za prekid usluge od strane korisnika servisa

Korisnik može otkazati korištenje servisa u bilo koje vrijeme. Potrebno je samo poslati pisani zahtjev na sljedeću e-mail adresu: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu). Korisnikova stranica biti će deaktivirana u roku od nekoliko dana od primitka zahtjeva.

Korisnik može besplatno otkazati uslugu unutar 14 dana od dana registracije, koliko traje i probno testiranje.

Sudska nadležnost

Eventualni sporovi u vezi korištenja www.MojApartman.hr servisa pokušati će se riješiti dogovorom, u protivnom je za sporove nadležan sud u Poreču.